Lekcje prawa w sądzie z udziałem wołomińskich funkcjonariuszy, fot: KPP Wołomin

Sąd Rejonowy w Wołominie, we współpracy z Prokuraturą Rejonową oraz Komendą Powiatową Policji realizują projekt edukacyjno – szkoleniowy, pod nazwą: „Lekcje Prawa w Sądzie”.

Pomysł zorganizowania i przeprowadzenia projektu, zainspirowany został ogólnopolską kampanią na rzecz edukacji prawnej i jest kontynuacją działań Sądu Rejonowego w Wołominie związanych z propagowaniem obywatelskich postaw i budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianiem idei mediacji – jako sztuki i umiejętności alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów.

Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może zapobiegać wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz nauczać świadomości prawnej. Ponadto edukacja prawna może być skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodym wieku łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka aby były one zgodne z prawem.

Projekt edukacyjny „Lekcje Prawa w Sądzie” jest również odpowiedzią na wzrastające oczekiwania i zapotrzebowanie społeczne na tego typu zajęcia. Ponadto zakres tematyczny jest zbieżny z podstawą programową dla klas 6 – 8 szkoły podstawowej, a więc z docelową grupą głównych adresatów projektu.

Lekcje prawa w sądzie z udziałem wołomińskich funkcjonariuszy, fot: KPP Wołomin

Głównym celem projektu jest upowszechnianie oraz promowanie praw i wolności, które podnoszą wiedzę i świadomość prawną oraz umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu a także zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie, propagowanie pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Elementy prawa pojawiające się w życiu codziennym, szacunek dla prawa, aktywność obywatelska i świadomość prawna — powinny być wpisane w edukację od najmłodszych lat.

Lekcje prawa w sądzie z udziałem wołomińskich funkcjonariuszy, fot: KPP Wołomin

22 i 24 maja br. „Lekcje prawa w Sądzie” zostały zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej z Leśniakowizny i Dąbrówki. Zajęcia związane z zadaniami i kompetencjami Policji prowadziła z ramienia KPP Wołomin podinsp. Wioeltta Zychnowska. Policjantka omówiła zagadnienia związane z organizacją i strukturą Policji, kompetencjami i uprawnieniami funkcjonariuszy Policji oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Z ramienia Sądu zajęcia prowadziła sędzia Agnieszka Olszewska, Prokuratury – prokurator Elżbieta Gromek-Kukuryk, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – Adam Piskorski.

Lekcje prawa w sądzie z udziałem wołomińskich funkcjonariuszy, fot: KPP Wołomin

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Komentarze