Wojsko Polskie, fot: fotolia.com

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2019 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od 4 marca do 26 kwietnia.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta). Telefon: 22 787-43-01 lub 03 wew. 136 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej).

Do kwalifikacji wojskowej powinni zgłosić się:

1. mężczyźni urodzeni w roku 2000,

2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w latach 1998 – 1998, które:

1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

Termin kwalifikacji wojskowej wg gmin:

1. Wołomin: 04.03. – 13.03.
2. Klembów: 14.03. – 15.03.
3. Strachówka: 15.03.
4. Ząbki: 18.03. – 22.03.
5. Marki: 25.03. – 29.03.
6. Tłuszcz: 29.03. – 03.04.
7. Dąbrówka: 04.04. – 05.04.
8. Jadów: 05.04. – 08.04.
9. Radzymin: 09.04.- 12.04.
10. Kobyłka: 15.04. – 17.04.
11. Zielonka: 18.04. – 24.04.
12. Poświętne: 25.04.
13. Kobiety + dzień dodatkowy: 26.04.

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej powinny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 4 marca, a 26 kwietnia.

Osoba, która zajmuje się ww. sprawą:

• Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 012)

Telefon: (22) 787-43-03 wew. 104

Komentarze