Zanieczyszczenie powietrza, fot: fotolia.com

Wydział Ochrony Środowiska sprawdza rodzaj wykorzystywanego paliwa.

W 2019 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach dokonali ponad 60 niezapowiedzianych kontroli nieruchomości pod względem podejrzenia spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Dotychczas stwierdzono sześć nieruchomości, gdzie wykorzystywanym paliwem były odpady (głównie meblowe, lakierowane drewno, płyty wiórowe, ramy okienne itp.). W tych przypadkach skierowano wnioski o ukaranie na policję.

Spalane w kotłach grzewczych śmieci stanowią źródło wielu zagrożeń, gdyż razem z duszącym dymem i drażniącym zapachem ulatuje w powietrze setki związków organicznych. Kiedy w spalanych odpadach znajdują się przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, szkodliwość powstających związków znacznie wzrasta.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest także spalanie zdawałoby się tak „niewinnych” odpadów jak wyroby z drewna np. stare okna, stare meble, płyty wiórowe, płyty osb, drewno laminowane itp. Jednakże i w tym przypadku wydzielają się do powietrza trujące substancje z chemicznych środków, które używane są do impregnacji, laminowania i malowania tego rodzaju wyrobów.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Komentarze