ZTM Warszawa, fot: ZTM Warszawa

W środę miasto Marki zostało poinformowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) o zmianach, jakie wejdą w życie po wydłużeniu linii metra do Trockiej.

ZTM przekazał, że linie 140, 340 i 738 skrócą trasę do nowej stacji podziemnej kolei. Stało się tak wbrew opiniom mieszkańców i władz Marek, które podkreślały, że przynajmniej jedna linia autobusowa powinna zostać w niezmienionym kształcie. Na te wiadomości błyskawicznie zareagowali mareccy samorządowcy. W środę obradowała Rada Miasta, która przyjęła stanowisko w sprawie planu zmian. Wyraziła w nim głębokie zaniepokojenie likwidacją bezpośredniego połączenia autobusowego z Marek do Dworca Wschodniego.

“Takie rozwiązanie powoduje konieczność dokonywania przesiadek dla pasażerów jadących z Marek, którzy na co dzień korzystają z połączeń Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Każda przesiadka jest dużym trudnieniem dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dlatego bezpośredni autobus do Dworca Wschodniego uważamy za konieczny.

Troszcząc się o harmonijny rozwój komunikacji publicznej w Warszawie i w Markach wnioskujemy o modyfikację proponowanego funkcjonowania komunikacji autobusowej po prawobrzeżnej stronie Warszawy w następujący sposób:

– zachowanie obecnej trasy linii 140 z przystankiem końcowym przy Dworcu Wschodnim; podkreślenia wymaga fakt, iż ta stacja kolejowa stanowi ważny punkt przesiadkowy, gdzie można skorzystać z usług kolei dalekobieżnych jak również kolei miejskiej i podmiejskiej; pasażerowie mogą w łatwy sposób dojechać do południowych oraz zachodnich dzielnic Warszawy; pozostawienie tej linii na niezmienionej trasie da również możliwość bezpośredniej przesiadki przy Dworcu Wileńskim, skąd można skorzystać z rozbudowanej komunikacji tramwajowej; konieczność dodatkowej przesiadki przy metrze Trocka, tak jak to proponuje ZTM, wydłuży czasowo podróż do Dworca Wschodniego;

– uwzględnienie na trasie linii 412 dodatkowego przystanku „Wolności” zlokalizowanego w ciągu ulicy Radzymińskiej znajdującego się na styku miast: Warszawa, Marki oraz Ząbki tuż przy ważnym węźle przesiadkowym „CH Marki”; Dodanie przystanku „Wolności” do trasy linii przyspieszonej 412 umożliwi mieszkańcom aglomeracji warszawskiej zdecydowanie szybsze dotarcie do Dworca Wileńskiego oraz Dworca Wschodniego w związku z likwidacją wielu połączeń autobusowych z Placem Wileńskim i ulicą Kijowską oraz koniecznością dokonywania przesiadek; umożliwienie przesiadki do linii przyspieszonej na tym przystanku skróci czas dojazdu do tych miejsc mieszkańcom Marek, Ząbek, Zielonki czy Radzymina.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę w sferze rozwoju komunikacji publicznej na terenie aglomeracji warszawskiej wnosimy o uwzględnienie powyższych wniosków popartych licznymi głosami mieszkańców miasta Marki będących jednocześnie pasażerami warszawskiego transportu publicznego.”

Komentarze