Kolejne środki z Unii na zajęcia pozalekcyjne w Zielonce, fot: zielonka.pl

Urząd Miasta Zielonka pozyskał kolejne już środki z Funduszy Europejskich na działania edukacyjne. Tym razem będą to zajęcia dodatkowe w zielonkowskich szkołach podstawowych w ramach projektu “ABC… Uczę się…”. Pozyskana kwota to 745 tys. zł.

Projekt “ABC… Uczę się…” to projekt mający na celu podnoszenie kompetencji uczniów zielonkowskich szkół i zrealizowany zostanie w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

W ramach projektu zaplanowano objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi oraz doposażenie w sprzęt i pomoce pracowni szkolnych. O podziale zajęć, w każdej ze szkół będą decydować dyrektorzy.

Projekt jest kolejnym z wymiernych efektów stałego i konsekwentnego dążenia władz Miasta Zielonka do podnoszenia warunków nauczania, a tym samym wzrostu kompetencji wśród dzieci i młodzieży z zielonkowskich szkół publicznych. Stanowi konkretną odpowiedź na oczekiwania społeczności szkolnych i uwzględnia zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrekcje i rady pedagogiczne poszczególnych placówek.

źródło: zielonka.pl

Komentarze