Ekrany dźwiękochłonne na Obwodnicy Marek, fot: marki.pl

W ubiegłym roku miasto Marki przeprowadziło badania akustyczne wzdłuż trasy S8. Wykazały one przekroczenie norm hałasu w dwóch z pięciu miejsc.

Własne badania w Markach zrealizowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na razie wiadomo jedynie tyle, że tu również normy zostały przekroczone.

Marszałek Województwa Mazowieckiego nałożył na GDDKiA obowiązek polegający „na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ulicy Pustelnickiej w Zielonce”.

W przypadku Marek chodzi o odcinek od km 11,6 do km 13,8. Podobne obwieszczenie marszałka dotyczy odcinka od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka.

Z treścią decyzji marszałka można zapoznać się w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Kłopotowskiego 5, pok. nr 309.

Komentarze