Gość Aurelii Sobczak – Dariusz Pietrucha, wiceburmistrz Marek

144

Plac miejski, górka saneczkowa, nowe ścieżki rowerowe – tematem rozmowy były inwestycje prowadzone aktualnie w Markach.

Komentarze