MEN, fot: men.gov.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce jest jedną z 257 szkół i placówek oświatowych, której przyznano dofinansowanie na realizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”.

Udział w projekcie umożliwia uczniom poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń lat 1918-1921 i postaci z nimi związanymi. W szkole podjęto szereg działań. Uczniowie mieli możliwość udziału w wycieczkach patriotycznych, związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

26 września młodzież klas III gimnazjum udała się na wycieczkę „Warszawa i okolice 1918-1921” w celu zapoznania się z wysiłkiem zbrojnym i politycznym Polaków w dobie walk o niepodległość. W dniach 02-04 października uczniowie klas 4-6 wyruszyli na wyprawę „Śladami Józefa Piłsudskiego”, aby poznać jego zasługi dla Polski. 10 i 11 października odbył się rajd do Ossowa „Spadkobiercy Wytrwałych” , w którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8. W sobotę 20 października uczestnicy rodzinnej gry terenowej „Rozpoznaj bohatera” zmagali się z zadaniami polegającymi min. na rozpoznaniu bohaterów – uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

Trwają także konkursy: plastyczny „Kopia słynnego polskiego obrazu przedstawiającego postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości”, fotograficzny „Powiat wołomiński- ziemia Cudu nad Wisłą” oraz literacki „Kartka z rodzinnego albumu – świadkowie narodzin niepodległości”.

12 listopada. zaplanowano koncert pieśni patriotycznych oraz podsumowanie działań projektowych, a także wystawy prac literackich, fotograficznych, plastycznych.

Uczniowie realizujący program edukacji dziennikarskiej przygotowują wydanie setnego numeru okolicznościowej gazetki szkolnej dotyczącej tematyki projektu.

Koordynatorem projektu „Niepodległa” w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej jest pani Małgorzata Borowa.

Komentarze