Remont Alei Piłsudskiego w Markach, fot: WWL24

Na 14 marca zaplanowano spotkanie komisji, która zdecyduje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu co tym samym umożliwi wznowienie prac.

Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zamknięciu jezdni w kierunku Warszawy, na odcinku od ul. Gajówka do węzła Marki. Kierowcy będą mieli do dyspozycji w obu kierunkach jezdnię prowadzącą do Białegostoku.

Wykonawca wznowienie prac związanych z remontem nawierzchni rozpocznie od regulacji studzienek i ułożenia nawierzchni na mostach nad rzekami: Długą i Czarną. Kolejny etap to położenie ostatniej warstwy nawierzchni (ścieralnej) na całym odcinku drogi oraz wymalowanie oznakowania poziomego.

Po zakończeniu tych robót ograniczenia w ruchu będą występowały lokalnie przy obiektach nad rzekami: Długą i Czarną na jezdni w stronę Białegostoku oraz przy ul. Gajówka na jezdni w stronę Warszawy, gdzie wykonawca będzie kończył pozostałe prace.

Planowany termin zakończenia remontu to 31.05.2019 r.

Komentarze