Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w Klembowie, fot: powiat-wolominski.pl

Powiat Wołomiński uzyskał 165 tysięcy dofinansowania na przebudowę drogi nr 4335W w miejscowości Klembów ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W czwartek 5 czerwca 2018, reprezentujący Powiat Wołomiński Wicestarosta Adam Łossan oraz Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz podpisali umowę o dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Droga ta stanowi połączenie między miejscowością Sitki koło Klembowa i miejscowością Krusze. Niespełna kilometrowy fragment drogi 4335W podlegający przebudowie jest najbardziej zniszczonym odcinkiem w całym ciągu drogowym.
Dzięki inwestycji droga zostanie przebudowana od podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych po nową nakładkę asfaltową oraz krawężniki i pobocze z kruszywa.

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 400 tysięcy zł.
źródło: powiat-wolominski.pl
Komentarze