Dofinansowanie na pracownię językową w SP3 w Kobyłce, fot: kobylka.pl

Wczoraj Burmistrz Edyta Zbieć podpisała umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego stworzenia nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły.

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kobyłka uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Dofinansowanie dla Kobyłki wyniosło 49 tys. zł, w sumie na nową pracownię wydatkowane zostanie 79 tys. zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 planowany jest remont i przystosowanie jednej z sal lekcyjnych, zakup wyposażenia laboratorium językowego (Cyfrowego Laboratorium Fonetycznego), zakup bezprzewodowego systemu komunikacji i transmisji danych, pomocy dydaktycznych a także utworzenie biblioteczki multimedialnej.

Zastosowanie nowych technologii ma za zadanie zachęcenie młodych ludzi do nauki oraz zwiększenie efektywności nauczania – pracownia bowiem umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, które będą mogły być rejestrowane, odtwarzane i analizowane przez nauczyciela i ucznia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, cyfrowych zestawów słuchawkowych uczniowie będą mogli ćwiczyć mówienie jednocześnie, co umożliwi dłuższy czas ćwiczeń podczas lekcji.

Zakupiony sprzęt pozwoli na realizowanie ćwiczeń w parach i w grupach, usprawni pracę nauczyciela i umożliwi większe skupienie się uczniów na zadaniach, a ponadto zapewni indywidualizację pracy uczniom zdolnym, jak i pracującym w nieco wolniejszym tempie. Ponadto indywidualne pulpity ucznia, z możliwością regulacji głośności zwiększą komfort nauki uczniom z dysfunkcjami. Pracownia ma powstać do końca tego roku.

Komentarze