Straż pożarna, fot: fotolia.com

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyły się ćwiczenia manewrowe na terenie Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie.

Obiekt położony jest na terenie powiatu wołomińskiego w gminie Klembów. Główne cele ćwiczeń to rozpoznanie operacyjne zakładu, sprawdzenie funkcjonowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych przy dużych zdarzeniach. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, która sprawuje nadzór nad zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa mazowieckiego.

Na obiekt ćwiczeń wybrany został zbiornik magazynowy o pojemności 5 000 m3 wypełniony w całości olejem napędowym. Scenariusz przewidywał uszkodzenie zbiornika w wyniku uderzenia pioruna. Założony został niekontrolowany wyciek paliwa na tacę zabezpieczającą wokół zbiornika i jego zapłon od wyładowania atmosferycznego. W pierwszej fazie ćwiczeń pracownicy bazy realizowali założenia wewnętrznego planu m.in. w zakresie alarmowania, uruchomienia instalacji gaśniczych i zabezpieczających oraz zbiórce w miejscu wskazanym jako punkt dla ewakuowanych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z JRG w Wołominie dokonano rozpoznania w celu określenia wielkości pożaru, potencjalnych zagrożeń oraz zebrania informacji niezbędnych do określenia wielkości potrzebnych sił i środków. Dalsze działania polegały m.in. na budowie stanowisk wodnych i zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego, zapewnieniu dysponowania odpowiednich sił i środków i zorganizowaniu punktu ich przyjęcia, zapewnieniu ciągłości dowodzenia oraz łączności zarówno na terenie akcji jak i ze stanowiskiem kierowania. W ramach prowadzonych ćwiczeń powołany został sztab w skład którego poza funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej powołano przedstawicieli samorządu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji oraz Przedstawicieli Bazy Paliw. Działaniami ratowniczymi na poziomie strategicznym kierował Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal.

Ćwiczenia na terenie bazy paliw nr 5 w Emilianowie odbywają się cyklicznie i za każdym razem ich efektem oprócz zdobywania doświadczenia są wnioski pozwalające w przyszłości jeszcze lepiej i skuteczniej organizować i prowadzić działania ratownicze.

Opracowanie: st.kpt. Grzegorz Daniłowicz

Komentarze