W dniach 20-22 marca 2018 r. w Zielonce przeprowadzone zostało pierwsze badanie natężenia hałasu przy Trasie S8. Wykonała je komórka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Badanie odbywało się w cyklu ciągłego nagrywania przez 48 godzin w punkcie wyznaczonym po wizji w terenie, położonym przy ul. Mazurskiej (posesja leżąca najbliżej trasy). Aktualnie prowadzona jest analiza danych w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie. Wyniki badania powinny być znane w tygodniu po Świętach Wielkanocnych.

Badanie odbyło się na odcinku trasy oznaczonym  symbolem “B”, który rozpoczyna się za wiaduktem nad ul. Pustelnicką w Zielonce i prowadzi w kierunku Kobyłki. Badania natężenia hałasu odbędą się także na odcinku “A” (od granicy z Markami do wiaduktu nad ul. Pustelnicką). Zostaną przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Ostateczna lokalizacja punktów zostanie ustalona po wizji w terenie, przez akustyków działających z ramienia wykonawcy analizy porealizacyjnej. Na podstawie danych otrzymanych z punktów pomiarowych zostanie wykonany i skalibrowany model obliczeniowy, który określi poziom hałasu wzdłuż całego odcinka drogi, niezależnie od ilości punktów pomiarowych.

Na zdjęciu poniżej widoczne są proponowane lokalizacje punktów pomiarowych (kolor żółty – badanie GDDKiA, kolor czerwony – badanie WIOŚ).

Proponowane lokalizacje punktów pomiarowych, źródło: www.zielonka.pl

źródło: www.zielonka.pl

Komentarze