Awans gminy Marki w rankingu "Wspólnoty", fot: marki.pl

Co roku „Wspólnota”, pismo samorządu terytorialnego, publikuje ranking „Liderzy inwestycji”. Jest to zestawienie województw, powiatów i gmin, które najwięcej inwestują w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

Marki są klasyfikowane w kategorii „miasta inne” (czyli najprościej mówiąc – mniejsze). Na 590 miast znalazły się na 121 miejscu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dwa lata temu były na 463 miejscu, a rok temu na 332.

O miejscu w rankingu nie decyduje kapituła, ale wyłącznie twarde dane. Autorzy raportu obliczają średnią wysokość inwestycji z trzech lat (w tym wypadku 2015-2017), następnie rezultat dzielą przez liczbę mieszkańców. Tak uzyskują końcowy wskaźnik, czyli wartość wydatków majątkowych w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

– Nasz wynik wynosi 701 zł. Z takim rezultatem możemy już „konkurować” ze znacznie większymi od Marek miastami. Jest on niewiele niższy niż w przypadku Włocławka (720 zł) i Chorzowa (713 zł), większy niż w przypadku Zamościa, Jeleniej Góry czy Kołobrzegu – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Na 43 miejscu uplasował się Radzymin 975,73 zł), który w zeszłym roku zamykał pierwszą setkę rankingu. Zaraz za Markami znalazły się natomiast Kobyłka (128 miejsce) i Ząbki (139 miejsce).

źródło: marki.pl

Komentarze