Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka

W dniach 25 lipca – 24 sierpnia zostało przeprowadzone w Zielonce badanie ankietowe w ramach realizacji prac nad opracowaniem „Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka”.

Badanie ankietowe realizowane było z wykorzystaniem formularza w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej formie papierowej. Wersja elektroniczna została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielonka. Wersja papierowa ankiety dostępna była w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka.

Informacja o przeprowadzonym badaniu ankietowym była dostępna na stronie internetowej Miasta Zielonka oraz na portalu społecznościowym.

Opis przebiegu badania ankietowego:

Przygotowany do wykonania badania formularz ankiety zawierał 8 pytań dotyczących obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń występujących na terenie Miasta Zielonka. Formularz zawierał zarówno pytania zamknięte jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru z możliwością zamieszczenia własnego zdania oraz pomysłów. Ostatnim elementem ankiety była metryczka, która miała na celu określić cechy socjo – demograficzne przebadanej grupy osób.

W badaniu ankietowym wzięło udział w sumie 373 osoby, w tym 367 osób wypełniło formularz w wersji elektronicznej i 6 osób w wersji papierowej. Znaczna część osób ankietowanych to mieszkańcy Miasta Zielonka.

Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka
Ankieta w ramach opracowania Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka

źródło: zielonka.pl

Komentarze