Krzysztof Chaciński, fot. radzymin.pl

Krzysztof Chaciński Burmistrz Radzymina otrzymał od Rady Miejskiej w Radzyminie absolutorium i wotum zaufania za rok 2018 – na podstawie wykonania budżetu i raportu o stanie gminy za rok 2018.

Dyskusja nad dokumentami oraz głosowanie miały miejsce podczas X sesji Rady Miejskiej, 17 czerwca 2019 r.

Ponadto Rada Miejska przegłosowała mi.in. zmiany w uchwale z 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu “Radzymińska Karta Mieszkańca” oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.

Komentarze