Szczepienie, fot: powiat-wolominski.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie informuje, że w powiecie wołomińskim podobnie jak w całym województwie mazowieckim od początku 2019 roku zanotowano wzrost podejrzeń i zachorowań na odrę.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie od początku 2019 roku odnotowała – 16 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę oraz 7 przypadków potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi.

W ostatnim tygodniu w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie zgłoszono 6 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę z czego 5 osób to pracownicy w/w placówki i 1 przypadek to osoba z NPL w Centrum Medycznym w Radzyminie. Wszyscy pracownicy podejrzani o zachorowanie są w trakcie diagnostyki oraz przebywają na zwolnieniach lekarskich. Nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową szerzącą się drogą powietrzno-kropelkową. Osoba, która wcześniej nie chorowała na odrę i nie była szczepiona przeciw odrze jest podatna na zakażenia i w przypadku styczności z osobą chorą ulegnie zakażeniu z prawdopodobieństwem wynoszącym 98%.

Osoba zakażona wirusem odry jest zakaźna dla otoczenia jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek klinicznych objawów choroby (nawet do 5 dni przed wystąpieniem wysypki). Największe nasilenie zakażności jest w okresie 2-3 dni przed wystąpieniem wysypki odrowej, tj. w okresie wystąpienia wstępnych nie charakterystycznych objawów takich jak: gorączka, nieżyt dróg oddechowych i zapalenie spojówek. Po tym czasie zakażności choroby zmniejsza się, lecz utrzymuje się do 3 dni od pojawienia się wysypki.

Rozpoznanie odry w okresie występowania wstępnych, prodromalnych objawów klinicznych oraz objawów ze strony układu oddechowego jest trudne. Z tych powodów odra ma wysoki potencjał epidemicznego szerzenia się na osoby nieuodpornione, mające styczność z chorobą.

W Polsce obowiązkowe szczepienia przeciw odrze wprowadzono od 1975 roku. Dlatego wszystkie osoby urodzone przed tą datą, które nie chorowały na odrę powinny zaszczepić się 2 dawkami szczepionki przeciw odrze w odstępie co najmniej 4 tygodni. Natomiast dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych powinny otrzymać jedną dawkę w 13-15 miesiącu życia oraz drugą dawkę w 10 roku życia, a od stycznia 2019 roku w 6 roku życia.

Komentarze