4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu w Kobyłce, fot: mazovia.pl

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego kilka gmin, w tym między innymi Kobyłka, otrzyma łącznie ponad 25,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

– Ponad 25 mln trafia do mieszkańców Mazowsza. Są to bardzo ważne projekty i długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, które będą zrealizowane dzięki wnioskom, przygotowanym przez dobre zespoły, pod nadzorem wójtów, burmistrzów, czy dyrektorów placówek medycznych. Trzeba o tym mówić, bo za podpisywanymi dziś umowami stoją zespoły ciężko pracujących na ten sukces. Z tej wiedzy i umiejętności współpracy korzystają lokalne społeczności. Dzięki tej pracy powstają kilometry dróg i ścieżek rowerowych, świetne placówki zdrowia, czy długo wyczekiwane parkingi „Parkuj i Jedź” – mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy PKP Kobyłka

Do Kobyłki trafi ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu „Parkuj i Jedź”. Część A i C parkingu usytuowana będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszawskiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów, natomiast – część B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej. Trzyczęściowy parking obejmie 286 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych oraz 96 miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie stanowił funkcjonalne połączenie z przystankami publicznego transportu: PKP, autobusowym oraz z planowanymi ścieżkami rowerowymi. W ramach projektu wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in.: miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie terenu w technologii LED.

Realizacja projektu zapewni sprawną przesiadkę między samochodem, rowerem a transportem publicznym – kolej lub autobus. Większa liczba miejsc postojowych zachęci mieszkańców do podróżowania transportem publicznym, dzięki czemu zmniejszy się poziom emisji substancji szkodliwych do środowisk.

źródło: mazovia.pl

Komentarze