W Zielonce rozpoczynają się prace związane z modernizacją ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej. Koszt prac to 1,4 mln zł.

Projekt przewiduje kompletną wymianę nawierzchni jezdni oraz remont wjazdów na posesje. Jednocześnie wykonana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego do istniejącej ścieżki na wysokości ul. 1 Maja. Koszt budowy ścieżki rowerowej to 664 tys. zł.

Wykonawca przystąpił już do wycinki drzew kolidujących z budową ścieżki rowerowej. Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest w II połowie kwietnia. Zakończenie prac przy ul. Wojska Polskiego powinno nastąpić do końca sierpnia br.

REKLAMA
Początek remontu ul. Wojska Polskiego w Zielonce, fot: zielonka.pl

W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano znaczne wydatki na remonty i budowę dróg. W tym roku planowane są modernizacje odcinków ulic: Paderewskiego (odcinek od Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej), Kościuszki (od mostu do ul. Powstańców), Powstańców (od Kościuszki do Dąbrowskiego), Żabiej, Mazurskiej (cała ulica) i Kołłątaja (odcinek od Chopina do Staszica).

W planach jest też budowa ul. Inżynierskiej oraz nowego śladu Dziennikarskiej, od stadionu miejskiego do ul. Południowej.

źródło: zielonka.pl

Komentarze