Podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza na obszarze woj. mazowieckiego. Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza.

W związku z wystąpieniem poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza MSWiA informuje że doszło do przekroczenia wartości dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie.

Wskazania stacji pomiarowej w Zielonce  ul. Wyszyńskiego 7b
18 grudnia 2017 r. godz. 08:32
PM2,5 – 649%
PM10 – 546%

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj. dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

REKLAMA

– unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
– ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
– osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
– zaniechać palenia papierosów;

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

źródło: airly.eu