W sobotę 24 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach odbyła się uroczystość przyjęcia miejscowej jednostki do KSRG – Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Certyfikat druhom z OSP Zawady wręczyli Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mg inż. Bogdan Łasica, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, Powiatowy Komendant PSP w Wołominie.

Obecność najwyższych rangą strażaków była dowodem na dołączenie OSP Zawady do strażackiej elity. List od Ministra Spraw Wewnętrznych odczytała p. Marzena Małek, radna sejmiku Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński uhonorował dwóch zasłużonych strażaków, którzy na przestrzeni lat dbali o rozwój OSP Zawady. Medal „Primus inter pares” im. Juliana Ochorowicza otrzymał druh Franciszek Jankowski, honorowy prezes OSP Zawady, zaś obecny prezes druh Kazimierz Wielocha – Honorową Kartę Mieszkańca ze specjalnym numerem 998.

REKLAMA

Proces włączenia OSP Zawady do systemu KSRG zapoczątkowało Porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) zawarte w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, w czerwcu 2017. Dokument podpisał Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki oraz Naczelnik OSP w Zawadach dh Kazimierz Wielocha.

Porozumienie pomiędzy Gminą Radzymin a przedstawicielami powiatowej PSP i jednostki OSP Zawady określało siły i środki jednostki z Zawad przewidziane do wykorzystania w systemie KSRG, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników, a także sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych. Podpisany dokument trafił do Komendanta Wojewódzkiego PSP, który wystąpił do Komendanta Głównego PSP z wnioskiem o włączenie jednostki OSP Zawady do KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje w Polsce od 1995 roku. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, a od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. System skupia powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze na terenie gminy, powiatu, a także efektywnie włączyć jednostkę z Zawad do działań na poziomie krajowym.

źródło: radzymin.pl

Komentarze