Na początku roku 2017 gmina Radzymin pozyskała ok. 8,67 mln zł unijnego dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy. Na jakim etapie są obecnie te inwestycje?

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej, a został przygotowany wspólnie przez konsorcjum ośmiu gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew, z Legionowem jako partnerem wiodącym. Łącznie w ośmiu gminach do końca tego roku ma powstać ponad 77 km tras rowerowych. Realizacja tego projektu przyczyni się do stworzenia sieci połączeń rowerowych w gminach położonych na północ od Warszawy.

W gminie Radzymin budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych pociąga za sobą znaczne potrzeby w zakresie odwodnienia ścieżek rowerowych, jak również zmiany w infrastrukturze technicznej. Ścieżki na wielu odcinkach są budowane pod kątem skutecznego odwodnienia i udrożnienia istniejących na ich przebiegu urządzeń melioracyjnych.

REKLAMA

Przedstawiamy zakres realizowanych obecnie prac dla poszczególnych odcinków ścieżek w ramach I etapu budowy ścieżek rowerowych w gminie Radzymin:

– Ścieżka rowerowa w ul. Konopnickiej – w przypadku ul. Konopnickiej najbardziej uciążliwym i kosztownym etapem budowy ścieżki jest budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej, która udrożni i zastąpi dawny rów melioracyjny. Ścieżka będzie położona nad kanalizacją deszczową. Powstaną również zjazdy do posesji, stanowiska ze stojakami na rowery; punktu obsługi serwisowej rowerów, oznakowanie pionowe i poziome, będzie uporządkowana zieleń, włącznie z nasadzeniem drzew. Planowany termin zakończenia prac: 3. kw. 2018.
-Ścieżka rowerowa w ul. Maczka i Szkolnej – asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Maczka i Szkolnej jest budowany w ramach kompleksowej przebudowy ul. Maczka. Tu także wybudowano kanalizację deszczową i drenażową. Oprócz ścieżki i odwodnień przebudowano uzbrojenie techniczne, tj. linię niskiego napięcia przy ścieżce. Trwają ostatnie prace na ul. Maczka i Szkolnej, w tym budowa ostatnich odcinków ciągu pieszo-rowerowego, oznakowania pionowego i poziomego, itp., planowane zakończenie prac: maj 2018 r.
– Ścieżka rowerowa w ul. Weteranów na odcinku od ul. Konopnickiej do przejazdu PKP – na tym odcinku ul. Weteranów wybudowano jesienią 2017 r. elementy kanalizacji deszczowej (przykanaliki pod jezdnią drogi powiatowej), które odprowadzają wodę ze ścieżki rowerowej do rowu po południowej stronie ulicy. Po tych pracach została odtworzona z betonu asfaltowego nawierzchnia jezdni. Następnie powstał ciąg pieszo-rowerowy, wybudowano zjazdy do posesji, oznakowanie pionowego i poziomego, porządkowane są tereny zielone. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane wiosną br.
– Ścieżka rowerowa w ul. Weteranów – odcinek od przejazdu kolejowego do granicy gminy Radzymin w Łąkach – umowa na budowę tego odcinka została podpisana w lutym br., w jej zakres oprócz budowy ścieżki rowerowej wchodzi budowa odwodnienia i kanału teletechnicznego wzdłuż ścieżki, który może być w przyszłości wykorzystany do instalacji szybkiego łącza internetowego. W ramach prac będzie też miała miejsce przebudowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe) i teletechnicznej, budowa zatok autobusowych, rozbiórka i odbudowa ogrodzeń, budowa trzech stanowisk ze stojakami na rowery, budowa zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją i karp po ściętych drzewach, odtworzenie terenów zielonych, a także opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2018 r.
– Ścieżka rowerowa od al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej – ta ścieżka zostanie poprowadzona w gęsto zabudowanym terenie, ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich oraz Mickiewicza. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej i chodnika, budowę wyniesionych skrzyżowań, przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe), sieci niskiego napięcia i sieci teletechnicznej, przebudowę kolizji z gazociągiem, zabudowę fragmentu rowu odwadniającego i wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej, budowę zjazdów do posesji, stanowiska ze stojakami na rowery, punktu obsługi serwisowej rowerów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją i karp po ściętych drzewach, nasadzenia drzew i odtworzenie terenów zielonych, a także opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2018 r.
– Ścieżka rowerowa w al. Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej – inwestycja zakończona jesienią 2017 r. Zakres prac obejmował dostosowanie ciągu pieszo-rowerowego „Droga Golgoty Narodu Polskiego” do płynności ruchu rowerowego. W ramach prac dobudowano fragmenty odcinki ścieżki rowerowej i chodnika, wykonano dwa stanowiska ze stojakami na rowery, punkt obsługi serwisowej rowerów (przy pomniku kolejarzy), oznakowanie pionowe i poziome, usunięto wybrane drzewa i krzewy oraz karpy po ich wycięciu, odtworzono miejscowo tereny zielone.

Zdecydowana większość wszystkich wymienionych powyżej ścieżek będzie miała nawierzchnię asfaltową, za wyjątkiem ul. Weteranów do przejazdu i „Drogi Golgoty Narodu Polskiego”, gdzie jest położona kostka bezstykowa. Wszędzie zostanie też wykonane oznakowanie informacyjno-promocyjne, w tym tablice informacyjne i oznakowanie ZIT WOF.

W 2018 r. rozpocznie się II etap budowy ścieżek rowerowych, na który gmina Radzymin pozyskała kolejne 10 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ramach etapu II planowane są połączone z etapem I ścieżki wzdłuż ul. Wołomińskiej – od ul. Mickiewicza do dawnego wiaduktu oraz rowerowe połączenie z Markami wzdłuż al. Jana Pawła II, przez Cegielnię i Słupno do granicy gminy Radzymin.

źródło: radzymin.pl

Komentarze