Ruszyło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przyszłego muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

Z obwieszczenia Urzędu Miasta w Wołominie z 1 grudnia 2017 roku oprócz informacji o rozpoczęciu postępowania administracyjnego możemy dowiedzieć się także co będzie wchodziło w skład nowego muzeum. Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie: „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” obejmie m.in.:
– Budynek Muzeum z podjazdem i wejściem honorowym, wewnętrznym parkingiem i garażem
– dwa Maszty Stulecia
– dwie drogi dojazdowe do Masztów Stulecia
– dwa ronda na zakończeniach dróg dojazdowych do Masztów Stulecia
– parkingi oraz dwa mosty w ciągu dróg dojazdowych do Masztów Stulecia
– nasyp ziemny na którym przebiegnie Aleja Zwycięstwa
– Aleja Zwycięstwa
– tunel pod nasypem ziemnym z zespołem sanitariatów
– Pawilon wejściowy
– Kolumnada
– rondo wjazdowe od ulicy Matarewicza
– Ogród Pamięci Poległych
– pole rekonstrukcji Bitwy
– drogi i ciągi pieszo-rowerowe
– trybuny ziemne
– droga serwisowa, parkingi na dziedzińcu wejściowym
– stacje transformatorowe, ujęcie wody i biologiczna oczyszczalnia ścieków

Projekt Muzeum bitwy Warszawskiej, Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON

Pomysł projektu polega na połączeniu przestrzeni pola Bitwy w Ossowie z budynkiem filii Muzeum Wojska Polskiego. Na równinie mazowieckiej historyczne miejsce wyznaczone jest dwoma stalowymi Masztami Stulecia wysokości 100 m, umieszczonymi na zamknięciu widokowym dróg prowadzących ze wschodu i zachodu do Ossowa. Maszty zwieńczone są ułańskimi proporcami i flankują łuk 800 metrowej Alei Zwycięstwa prowadzącej na pagórek wysokości 15 m. Z niego roztacza się widok na cały Park Kulturowy – Wrota Bitwy Warszawskiej. Muzeum Bitwy 1920 r. staje się zwornikiem rozległego założenia krajobrazowo – architektonicznego. Skarpy i amfiteatr z trybunami ziemnymi pozwalają obserwować kilkunastu tysiącom widzów rekonstrukcję historyczne lub oglądać spektakle „światło i dźwięk”. Projekcje plenerowe pozwalają przywrócić temu miejscu skalę globalnego polskiego zwycięstwa 1920 roku. Pierwsze prace budowlane planowane są wstępnie na wiosnę przyszłego roku.

REKLAMA

źródło: UM Wołomin/Ministerstwo Obrony Narodowej