Gmina Radzymin zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie „Lider Zmian – Samorząd 2017” w kategorii „Najaktywniejsi w subregionie warszawskim wschodnim”. Plebiscyt zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, aby uhonorować samorządy, które aktywnie pozyskują dofinansowania. Przedstawicielom najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów wyróżnienia wręczył p. Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego nagrodziła mazowieckie samorządy, które zgłosiły najwięcej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z pozytywną oceną formalną (Najaktywniejsi) oraz pozyskały najwięcej środków w przeliczeniu na mieszkańca (Najskuteczniejsi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Radzymin zdobyła tytuł „Lidera zmian 2017” i miano najaktywniejszego samorządu w regionie warszawskim wschodnim wspólnie z Nowym Dworem Mazowieckim. Na drugim miejscu w tym regionie uplasowały się ex aequo Wieliszew, Wołomin i Legionowo, a na trzecim Pomiechówek. Gmina Radzymin złożyła w ramach RPO Województwa Mazowieckiego  wnioski, dzięki którym uzyskała dofinansowanie na blisko 13 mln zł. Na ocenę czekają wnioski na kolejne 13 mln złotych.

„Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest dla nas priorytetem, bo napędza gminne inwestycje. Pierwsze miejsce w plebiscycie Lider Zmian dowodzi, że robimy to skutecznie. W 2017 roku pozyskaliśmy z RPO m.in. rekordowe dofinansowanie z funduszy unijnych na projekt rozwoju miejskich parków czy budowę ścieżek rowerowych. Dzięki środkom zewnętrznym podnosimy standard życia w naszej Gminie i przyspieszamy jej rozwój” – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. „W  radzymińskim magistracie od dwóch lat działa Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, którego pracami kieruje p. Emilia Kamińska. Z perspektywy czasu widać, że stworzenie takiego referatu i aktywność w pozyskiwaniu dofinansowań, były bardzo dobrym posunięciem” – kontynuuje burmistrz.

REKLAMA

Jeśli zsumować pozyskane przez Gminę Radzymin fundusze zewnętrzne ze wszystkich źródeł, to ich kwota wynosi blisko 80 mln złotych. Plebiscyt „Lider Zmian 2017” dotyczył wyłącznie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Gmina Radzymin z nagrodą „Lider Zmian – Samorząd 2017”

Nagrodę za pierwsze miejsce dla Gminy Radzymin wśród „Liderów Zmian – Samorząd 2017” odebrał podczas grudniowej gali Wiceburmistrz Jarosław Grenda, który podkreślił wysiłek całego zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: „Bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Działaliśmy zawsze w biegu, pracując bardzo intensywnie. Tak tworzyliśmy nasz zespół, składaliśmy wnioski, a wszystko z dobrym skutkiem. Chcę podziękować Biuru Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Referatowi Inwestycji oraz wszystkim urzędnikom, którzy pracowali ciężko przez ostatnie lata na ten wynik.” Jarosław Grenda dodał również: „Ważny w tym wszystkim jest fakt, że wysoka pozycja Radzymina w plebiscycie Lider Zmian, a także w innych zestawieniach, organizowanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzają efekty naszej pracy i są dowodem na to, że Gmina Radzymin zmienia się na lepsze.”

Gmina Radzymin z nagrodą „Lider Zmian – Samorząd 2017”

Przykładowe dofinansowania w gminie Radzymin ramach RPO

W ramach dofinansowań z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego, pozyskanych przez Gminę Radzymin ponad 8 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę dróg rowerowych w ramach szerszego systemu ścieżek rowerowych w aglomeracji warszawskiej. Dzięki środkom zewnętrznym z RPO zbudowano też w Radzyminie i Słupnie parkingi typu „Parkuj i Jedź” jako dogodne miejsca przesiadki z auta na transport publiczny. Rozpoczęto również modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Załubicach, który zyska dodatkowe funkcje kulturalne. Ze środków z RPO jest również współfinansowana renowacja Domku Administratora – pamiątki po wspaniałym parku, założonym w Radzyminie przez Eleonorę Czartoryską w XVIII w., a także projekt edukacyjny pn. „Szkoła Równych Szans VI” rozwijający kompetencje kluczowe na rynku pracy i kształtujący właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, przedsiębiorczość) u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej Gminy. Kolejny projekt współfinansowany ze środków RPO to „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”, którego celem jest zwiększenie dostępu naszych mieszkańców  i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Gminę Radzymin.

Gmina Radzymin w zestawieniach samorządowych

Pierwsze miejsce w plebiscycie „Lider Zmian – Samorząd 2017” to nie jedyny sukces rankingowy Gminy Radzymin. W prestiżowym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych samorządów w Polsce, opracowanym przez redakcję  „Rzeczpospolitej”, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Radzymin zajął wysoką 51. pozycję. Na Mazowszu trafił już do pierwszej dziesiątki, plasując się na 9. pozycji. Ranking opracowano na podstawie danych z lat 2013-2016. Wysoka pozycja w zestawieniu to wypadkowa wielkości wydatków inwestycyjnych, dbałości o finanse publiczne, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz rozwój społeczny i innowacyjność gminy.

Według wcześniejszego raportu nt. inwestycji samorządowych, opublikowanego w październiku 2017 r. przez magazyn „Wspólnota”, Radzymin znalazł się w pierwszej setce najintensywniej inwestujących miast niepowiatowych w Polsce. Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w gminie Radzymin w okresie 2014-2016 wzrosły o ponad połowę w porównaniu do okresu 2013-2015 i wynoszą obecnie blisko 770 zł (za www.wspolnota.org.pl).

„Wyniki w rankingach świadczą o tym, że gmina Radzymin stale się rozwija, a komfort życia rośnie” – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. „Dowodem na to, oprócz notowań w zestawieniach, jest też rosnąca liczba mieszkańców naszej gminy o około pół tysiąca zameldowanych osób rocznie w ostatnich latach. Tutaj po prostu mieszka się i żyje coraz lepiej i wygodniej” – podsumowuje Burmistrz.